Om Sundbornsgården

Sundborn är byn utanför Falun som kanske är mest känd för Carl Larssongården, men det finns mer.  Sundborns gamla prästgård, eller Sundbornsgården som den allmänt kallas, ligger som namnet antyder här. 

Gården drivs av en stiftelse inom Svenska kyrkan i Västerås stift, som omfattar Västmanland och Dalarna. 

Sundborn ligger ganska centralt i detta område, så oavsett var i stiftet man bor så är det relativt nära. Sundbornsgården byggdes 1766 och var fram 1960-talet prästgård och bostad för kyrkoherden i Sundborn. 1960 flyttade herden till den nya prästgården vid kyrkan och gården rustades för att bli en lägergård och avlasta stiftsgården i Rättvik med konfirmationsläger. Sedan dess har det varje sommar hållits konfirmationsläger på gården och gården är bokad nästan varje helg.

Gården erbjuder enklare boende i flerbäddsrum för grupper upp till 50 personer med dusch i separat byggnad. Den gamla prästgårdsmiljön har vi försökt behålla och underhålla. 

Vår husmor fixar det mesta, såväl ungdomsgrupper som finare middagar. 
Sundbornsgården är Västerås stifts minst kända stiftsgård och är ett komplement till stiftets stora gårdar. Gårdens främsta uppgift är att verka för kyrklig ungdomsverksamhet men vi ser gärna att vuxengrupper också kommer till oss, t ex arbetslag, syföreningar och kyrkoråd. 

Sundbornsgårdens historia
1766 Gården byggdes under kyrkoherde Anders Sundius tid som präst i Sundborn. Han var verksam under åren 1752-1784
   
1847-73 Carl Steffenburg var präst i Sundborns socken. Carl som var affärsman blev präst då hans mor ville att någon av de fyra barnen skulle bli präst och valet föll på honom. Han hade tre bröder. Johan ärva Stora Carlborn, Albrekt byggde Stora Kolarbo och Jakob byggde Lövnäs.
   
1875-1912 Under dessa år verkade Carl Fredrik Pettersson med hustru. CFP var också riksdagsman och satt i första kammaren för högerpartiet. Han var också en mycket god vän med Carl Larsson, och han döpte sex av dennes barn. När CFP fyllde 80 år fick han som present av Carl Larsson en målning av Johannes Döparen, som pryder en av väggarna i Sundborns kyrka.
   
1919-35 Jan Fredrik Sundblad var präst i Sundborns församling. Sundblad var enbent och det sägs att det under denna tid var många hjälppräster i byn. Här kom också den första och enda arrendatorn på prästgården in i bilden. Arrendatorsparet var herr och fru Westberg från Vika.
   
1942-62 Sista prästen som bodde på gården var Gunnar Sjöholm. Han var bland annat präst i Helsingfors och missinonär i Kina innan han flyttade till prästgården Fru Sjöholm var konstnär och har målat oljemålningarna av kinesiska blommor i hallen och i brasrummet. Gunnar Sjöholm dog 1994 och ligger begravd på Sundborns kyrkogård.
   
1960 Detta år rustas gården för att bli en lägergård och avlasta Rättvik med konfirmationsläger. Sedan 1960 har det varje sommar hållits konfirmationsläger på gården.
   
1967 Stiftelsen Sundborns gamla prästgård bildas.
   
1995 Den 18 maj detta år återinvigdes det nyrustade kapellet av biskop Claes-Bertil Ytterberg.