Stöd oss

Församlingar och enskilda ger ekonomiskt stöd till Sundbornsgården genom kollekter och gåvor. Det tar vi med tacksamhet emot! Gården behöver detta ekonomiska stöd för att kunna fungera väl och vara församlingar och gäster till glädje och nytta. Behovet av stöd

Läs mer

Så tycker våra gäster

Sundbornsgården är som att få ana en liten bit av den himmelska glädjen. Här får ungdomar en självklar plats och utrymme att vara sig själv, i fantastiska lokaler, serverade god mat och med en utemiljö som passar för lek, samtal och gemenskap. Här finns också ett kapell där det är alldeles saligt att få fira mässa och andakt. Kort sagt, på Sundbornsgården är det gott att vara

Vendela Sund, ungdomspräst i Södertälje

Sundbornsgården är alltid vårt förstahandsval när det kommer till läger. Miljön är fantastisk, servicen mycket bra och lokalerna har en fantastisk atmosfär. Utemiljön är perfekt för olika gruppaktiviteter och ”walk and talks”. Att det sen finns ett jättefint kapell att fira gudstjänst och mässa i är en riktig bonus. Kort sagt är Sundbornsgården en riktigt bra lägergård.

Jimmy Sjögren, församlingspedagog i Falun