Församlingar och enskilda ger ekonomiskt stöd till Sundbornsgården genom kollekter och gåvor. Det tar vi med tacksamhet emot! Gården behöver detta ekonomiska stöd för att kunna fungera väl och vara församlingar och gäster till glädje och nytta. Behovet av stöd är fortsatt stort efter pandemiåren, då ingen eller bara liten verksamhet kunde genomföras, samt de senaste årens kostnadsutveckling för bland annat energi, drift och underhåll. Swisha gärna din gåva eller skicka till bankgiro 5269-0872.

Kollektvädjan

Vi får ofta kollekter från församlingarna. Detta är vi mycket tacksamma för. Det betyder mycket för vår verksamhet att vi har detta stöd från församlingarna. Ibland önskar man ett kollektcirkulär för dessa tillfällen.

Ladda ner en hälsning och kollektvädjan från Sundbornsgården.

Vill du hjälpa oss några dagar per år?

Är du trädgårdsmästare, rörmokare, elektriker, snickare, sömmerska, fönsterputsare, datatekniker eller något annat. Kan du tänka dig att ställa upp några dagar per år för att hjälpa oss här på gården med lite av varje? Vi kan inte betala något för din insats, men trevligt sällskap under arbetet kan vi bjuda på. Vi vill knyta till oss personer som kan tänka sig att hjälpa till och som vi kan ringa när det behövs. Verkar det intressant, ring stiftelsens ordförande Anders Brunnstedt på telefon 072-249 6651 så får du veta mera.