Sedan 1960 har det varje sommar anordnats konfirmationsläger i Sundborns gamla prästgård. Från och med sommaren 1998 anordnas lägret av Intresseföreningen för Sundbornsgårdens stiftsläger (IFSS). Lägret står öppet för ungdomar från hela landet. Läs mer på IFSS hemsida.