Läger för ungdomar och barn

Sundbornsgården är en fantastisk miljö som hela året kan erbjuda grupper av ungdomar och barn en lugn och avskild men ändå tillgänglig plats. Konfirmandgrupper, barn- och ungdomskörer men också ungdomsgrupper från många olika platser i Västerås stift och från andra ställen är ofta våra gäster. Läs mer om våra lägerpaket.

Konfirmationsläger

Sedan 1960 har det varje sommar anordnats konfirmationsläger i Sundborns gamla prästgård. Från och med sommaren 1998 anordnas lägret av Intresseföreningen för Sundbornsgårdens stiftsläger (IFSS). Lägret står öppet för ungdomar från hela landet. Läs mer på IFSS hemsida.