Kapellet är ett invigt kyrkorum. Här finns allt som behövs för att fira nattvard och gudstjänst. I kapellet finns psalmböcker med tillägg och Ung psalm. Kapellet är utrustat med ett elpiano. I sakristian finns:
Alkoholfritt nattvardsvin
Glutenfria oblater
Stolor och mässhakar i olika färger
Röcklin och albor i olika storlekar
Kyrkohandboken och musikdelen