Gården drivs av en stiftelse inom Svenska kyrkan i Västerås stift, som omfattar Västmanland och Dalarna.

Sundborn ligger ganska centralt i detta område, så oavsett var i stiftet man bor så är det relativt nära. Sundbornsgården byggdes 1766 och var fram 1960-talet prästgård och bostad för kyrkoherden i Sundborn. 1960 flyttade herden till den nya prästgården vid kyrkan och gården rustades för att bli en lägergård och avlasta stiftsgården i Rättvik med konfirmationsläger. Sedan dess har det varje sommar hållits konfirmationsläger på gården och gården är bokad nästan varje helg.

Sundborn är byn utanför Falun som kanske är mest känd för Carl Larssongården, men det finns mer. Sundborns gamla prästgård, eller Sundbornsgården som den allmänt kallas, ligger som namnet antyder här.

Gården erbjuder enklare boende i flerbäddsrum för grupper upp till 50 personer med dusch i separat byggnad. Den gamla prästgårdsmiljön har vi försökt behålla och underhålla.


Vår husmor fixar det mesta, såväl ungdomsgrupper som finare middagar. Sundbornsgården är Västerås stifts minst kända stiftsgård och är ett komplement till stiftets stora gårdar. Gårdens främsta uppgift är att vara en resurs för kyrklig ungdomsverksamhet men vi ser gärna att vuxengrupper också kommer till oss, t ex arbetslag, syföreningar och kyrkoråd.