GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som började gälla i EU den 25 maj 2018. Lagen innebär att alla medborgare inom EU har rätt till skydd av sina personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL). Du kan läsa mer om vad lagen innebär här. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar alltid personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt och lämnar aldrig ut dem till tredje part. Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 023-600 44 eller skicka ett mejl till sundbornsgarden@sundbornsgarden.com.

Ansvarig är Anders Brunnstedt som nås på 072-249 6651 eller anders.brunnstedt@svenskakyrkan.se.